Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Τα βυζαντινά νομίσματα ομιλούν [Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα]


Ο Κωνσταντίνος Δούκας παντρεύτηκε την όμορφη Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα (δεύτερη σύζυγό του μετά το θάνατο της Δαλασσηνής) πριν το 1050, προτού στεφτεί αυτοκράτορας.
Η Ευδοκία του χάρισε έξι παιδιά. Τον κατοπινό αυτοκράτορα Μιχαήλ, τον Ανδρόνικο, τον Κωνστάντιο, την Αννα που έγινε μοναχή, τη Θεοδώρα που παντρεύτηκε το Δόγη της ΒενετίαςDomenico Selvo, και τελευταία τη Ζωή που παντρεύτηκε τον Αδριανό, αδελφό του αυτοκράτορα Αλέξιου Α' Κομνηνού.
Λίγο πριν το θάνατό του, ο Κωνσταντίνος Ι' [1059-1067] ώρισε αυτοκράτορα μόνον αυτή, δίνοντας στους δύο γιους του Μιχαήλ και Κωνστάντιο τον τίτλο του βασιλέως.
Απαίτησε όμως να μην ξαναπαντρευτεί η Ευδοκία μετά το θάνατό του, υπόσχεση που του πρόσφερε η Ευδοκία παρουσία της συγκλήτου και του πατριάρχη.
Στο χάλκινο νόμισμα ευρείας κυκλοφορίας, φόλλις, στην παραπάνω εικόνα ,
απεικονίζεται από τη μία μεριά ο Χριστός και από την άλλη μόνον ο Κωνσταντίνος και η Ευδοκία που κρατούν μαζί το λάβαρο.
Οι γιοι τους φυσικά είναι απόντες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Browsing Byzantine Empire Coinage of Constantine X

BYZANTINE EMPRESS EVDOKIA MAKREMBOLITISSA
"COPPER FOLLES OF KONSTANTINE X DOUKAS FROM KUVA-Yİ
MİLLİYE MUSEUM and MANİSA MUSEUM"
Yrd. Doç. Dr. Ceren ÜNAL
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü

Χριστοφιλοπούλου, Α. (1997). Βυζαντινή Ιστορία. Β2 867-1081. Θεσσαλονίκη: Βάνιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου