Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Όθων Γ' και Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος

 Παρατηρήστε τις εικόνες του Βυζαντινού αυτοκράτορα Βασιλείου
και του Γερμανού αυτοκράτορα Όθωνα [της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας]
και βρείτε τις διαφορές των σχέσεων του καθενός ηγεμόνα με τα εγκόσμια και τα θεία. Βασίλειος Β' [976-1025]


Όθων Γ' [996-1002]


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Fernandez-Armesto, F. (1996). A History of our Last Thousand Years. London: Black Swan
MacCulloch, D. (2010). A History of Christianity. London: Penguin
Norwich, J. J. (1993). Byzantium. The Apogee. Harmondsworth: Penguin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου