Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Σημειώσεις για την πολυτάραχη ζωή της Ειρήνης της Αθηναίας [752-803]Γιατί εξουδετέρωσε τον ίδιο της το γιο, Κωνσταντίνο ΣΤ ' , με τύφλωση;
Γιατί ο στρατός  παρεμπόδισε την Ζ' Οικουμενική σύνοδο;
Γιατί ο προστατευόμενός της λογοθέτης του γενικού, Νικηφόρος,  την ανέτρεψε το 802;
Ποιες ήταν οι σχέσεις της με τον Κάρολο το Μεγάλο;


Πηγές:
α] Ειρήνη η Αθηναία [Βικιπαίδεια]
β] Δημητρούκας, Ι. & Ιωάννου, Θ. (2009). Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία. Αθήνα:  ΟΕΔΒ Έκδοση Δ' -σχολικό εγχειρίδιο Β' Γυμνασίου
σ. 32, 34, 
γ] Χριστοφιλοπούλου, Α. (1981). Βυζαντινή Ιστορία Β1 610-867 Αθήνα
σ. 148-151
γ] Norich, J. J. (1993). Byzantium. The Apogee. London: Penguin
σ. 2-4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου